Den gångna veckan har verkligen bjudit på snö och än är inte veckan till ända återstår några timmar som enligt säkra källor…SMHI….skall bjuda på ytterligare någon centimeter. Bra motion förvisso. Tar dryga timmen att handskotta, eller ploga rättare sagt. Jag har en typ handjagare som jag samlar upp snön i för att vidarebefordra och tömma via särskilda iordningställda snö ramper.

I särskilt trängande fall som nu senast när jag kom hem efter 2 dygn på Esrange var gårdsplanen täckt med ett dryga 20 cm packat snötäcke så då kom både ATVn och snöslungan till användning. Det tog 2 timmar innan det var någorlunda framkomligt och ytterligare ett par timmar under lördagen för att få det ”snyggt”. Jo, jag tillhör kategorin som ser det vackra i raka och putsade snö kanter. Vet inte vad som felas mig men det bekymrar mig inte heller, jag trivs ju med detta ”tvångsmässiga” beteende. Sen blev det ytterligare en timme idag så motionsledes så har snöandet varit befrämjande för kropp och själ.

Det är ett slags meditativ tillstånd jag hamnar i när jag håller på med snösvängen, och just det är befrämjande för mitt mentala tillstånd. Men huvudregeln för att jag skall uppleva det är att inte ha bråttom dvs att inte jäkta för att så fort som möjligt få bort snömassorna. Jo jag vet;  det finns givetvis enstaka tillfällen då det måste gå fort och då är det bara att bita ihop för att få det hela överstökat så fort som möjligt.

Under en timmas arbete med att skotta gården så har jag rensat bort mycket skrot som legat och gnagt i mitt sinne, eller som jag gärna vill se det, svettats ut under de kilometrar som jag knegat fram med snöskyffeln på gården. Tanken är i alla fall klarare efter ett nappatag med snön. 

Det har inte varit någon norrskensaktivitet här hemma men veckan dessförinnan, då vi hade kall vädret, så draperades den mörka himmelen med vackra norrsken. Det är trolskt att beskåda och trots den vetenskapliga förklaringen så förundras jag varje gång och vill gärna tro att det är himla änglarna som kör sin himlavagn över himlavalvet.

Min gode vän Tom Pirone upplevde detta trolska en kall kväll vid ett av sina besök på Esrange. Han blev vid tillfället så tagen av detta skådespel att han ville skriva av sig det han beskådat, vilket han gjorde samma kväll. Med tillåtelse av Tom så vill jag gärna dela detta ”poem”:

Angels of light arise and fly

Dance around the night time sky

With beauty that touches deep within

Encourage our hearts to let you in

Gaze above, oh lovely one

Ballet of lights has just begun

Such graze, such poise such majesty

Your soul will feel alive and free

Watch angel’s fly and you will feel

A love that’s deep and pure and real

So close your eyes and know it’s true

And angels of light will dance in you