Härligt!!!

En vecka har gått sedan vi anlände till Tystnaden. En vecka av idel snöjobb. Goda grannen Torsten hade med traktor röjt undan snön från garageplatsen och infarten till boningshuset, svåger Svante hade med snöslunga sett till att få en gångväg till bron. Härligt med sådana snälla och tjänstvilliga grannar. Själv har jag med snösläde och spade fått bort tonvis med snö från gårdsplan, uthus och vedbodar. Än återstår en del att skotta innan allt är som det brukar vara vid denna tid på året ... framförallt att skotta sju tak. Men, även om det åtgår en hel del tigerbalsam, så är det åter härligt att få ta ett nappatag med snön.

Att under så lång tid varit borta från hus & hem kan innebära att något tagit skada. Trasig vattenpump, frusna vattenledningar, tak som bågnar eller rent av gett vika under snötyngd, skogsmöss som på ett eller annat sätt tagit sig in i huset och ställt till det. Ja det fanns inom mig en del oro för vad som kunde tänkas ha gått snett. Men jag hade inte behövt oroa mig, för när vi väl var på plats så var allt precis som vi lämnat hemmet ... ja, en snöskärm hade brutits av och en fågelholk var spårlöst borta (säkert dold under snön) men det är saker som lätt kan fixa.

På det mer personliga planet så har jag inte greppat gitarrhalsen på 24 veckor, vilket hade gjort vänsterhandens fingertoppar mjuka som silke. Men efter att varje kväll idogt spelat igenom min ringa repertoar så har åter en läderliknande hårdnad på fingertopparna infunnit sig. Om ett par veckor klämmer jag nog hela repertoaren utan en enda felton😇.

Fick under vecka ett mycket trevligt meddelande från föreningen ”Tornedalica”. Jag har blivit utsedd som ledamot i föreningens styrelse👍 För dem av er som inte känner till Tornedalicas verksamhet så följer här en kort presentation:

Tornedalicas ändamål är att i samverkan över riksgränserna stimulera och publicera forskningsbidrag från Tornedalen och Nordkalotten och att göra äldre otryckt eller annars svårtillgängligt material med anknytning till minoriteter på Nordkalottområdet lättare tillgängligt för en nutida läsekrets. I uppdraget för Tornedalica ingår även utgivning av barn- och skönlitteratur, som sker i en begränsad omfattning.

Tornedalica har genom åren givit ut mängder av litteratur av stort intresse och med innehåll som haft betydelse för att bredda, bevara och utveckla kunskapen om Tornedalen, Norrbotten och Nordkalotten.

Jag ser verklige fram mot jobbet i Tornedalicas styrelse där jag förhoppningsvis kan bidraga med något inom föreningens verksamhetsområden.

För övrigt; Efter att ha läst ut Thomas Sjödens bok ”Ljudet av tystnad” så är det nu härligt att åter få uppleva den i den verkliga verkligheten.

Ha det gott,

Lasse