Åter på Platån efter två dagars intensivt samspråkande med människor som var nyfikna på vad en norrbottning hade att erbjuda i litterärt hänseende. En del fastnade för någon av de titlar förlaget givit ut av mig, andra nöjde sig med att få information, ytterligare andra skulle låna på bibliotek och ytterligare ytterligare andra var måttligt intresserade, oavsett författarens målande beskrivning om det intressanta med respektive verk. Men, det är precis som det ska vara och så har jag erfarit det under de fyra år i rad som jag deltagit på bokmässan i Göteborg.

Mötet med litteraturintresserade människor är alltid givande. Att engagerat ägna en stund åt varje person som stannar upp för att samtala. Att ge just den personen sin odelade uppmärksamhet och samtala om personens litterära företräden, vilket enligt min erfarenhet är en bra inkörsport för att närma sig mina egna böcker. Så tänker jag och hitintills tror jag att det har varit befrämjande för båda parter (i alla fall för mig😀).

Nio timmar om dagen i detta myller av människor där ljudnivån med råge torde överskrider alla gränsvärden för vad en person kommen från Tystnaden kan stå ut med, likafullt gör jag det. Visst är fötterna trötta och rösten långt ifrån den tenorstämma jag uppbådar under körövningarna hemmavid, jag lät mest som en kraxande kråka fram på eftermiddagarna. Till skillnad från Irene så hann jag inte med att ströva runt i mässhallen och ta del av alla begivenheter. Hon däremot fick sig till livs en myckenhet av föredrag och författarintervjuer med aktuella författare vilket hon i efterhand delgett mig ... inte illa att ha ett lyssnade öra när jag själv var upptagen med förlagets verksamhet. Det eminenta Ebes förlag där jag själv är "förlagd" ... jo jag säger det även om någon kanske uppfattar det som skryt, hade genomgående mycket intressanta föredrag och författarintervjuer med de av förlagets författare som deltog under bokmässan. Att få träffa och umgås med kollegorna från förlaget, utbyta erfarenheter av skrivandet (som ju annars är ett ensamt jobb), att skratta och glädjas av varandras framgångar och utbyta böcker. Bara det gjorde resan till Göteborg mödan lönt.

Sist men absolut inte minst. Ett stort tack till min fantastiska förläggare Eva-Karin Berglund som tillsammans med sin syster Britt-Marie gjorde allt detta möjligt. Vilket jobb hon har lagt ner för att kratta manegen åt oss författare.

Ha det gott,

Lasse