Fick helt nyligen

ett foto av min morfar Lars-Erik Larsson, en person jag aldrig träffade. Mycket jag skulle vilja fråga honom. Vet att han gifte sig och bosatte sig i Kangos och fick drygt en handfull barn varav ett par emigrerade till Amerika.
Varför han bär den klädedräkt han har på fotot skulle också vara intressant att få veta.
I eftertankens kranka ljus så är det synd att jag inte frågade, min sedan länge bortgångne mor, betydligt mycket mer om hennes föräldrar, men så blev det nu inte.........idag hade det varit intressant att få veta mer om min släkt på mödernes sidan.