Vänner på FB har skickat mig meddelande om sina personliga IQ’n. Finns ett antal IQ tester på nätet och det framgår av meddelanden inte vilken slags test som är gjord.

Intelligent eller inte? Är det enbart frågan om att ha ett IQ i den övre delen av skalan (den högsta som uppmätts hitintill lär vara 226). Nja, det är nog mer komplicerat än så.  Idag talar man om multipla intelligenser, dvs inte enbart matematisk-logisk intelligens utan även tex visuell-spatial intelligens, språklig intelligens, musikalisk intelligens, interpersonell intelligens och  ytterligare ett par till. Det finns IQ tester för allt detta och beroende på vad jag nu tänker mig att göra i en framtid så kanske jag skulle ta ett eller annat av ovanstående tester. Har jag gett mig katten på att framöver lösa problem av matematisk natur så borde mitt matematiskt-logiska IQ vara högt. Skall jag ge mig in på den konstnärligt/musikaliska banan så vore det en fördel att ha ett högt IQ inom det intelligensområdet (Det finns utövare av musik som borde ha gjort testen och insett att de valt fel bana).  

Skall jag jobba med människor så vore det ju en fördel, kan jag tycka, att ha en bra självkännedom och empatisk förmåga dvs att min intrapersonella & interpersonella intelligens är hög (Trot eller ej men det finns ”faktiskt” personer i personalledande ställning som borde ha gjort testen och därvid besparat personal onödigt lidande).

Vore kanske kul att vara multiintelligent fast det vore nog en utopi att tro att man skulle kunna ha topp placeringar i ett flertal av de sju intelligensområdena. Leonardi da Vinci torde utgöra undantaget. Han kunde och gjorde allt.

Själv lär jag, precis som ni, ha ca 100 milliarder hjärnceller, eller har haft är nog rättare uttryckt. En hel del har tyvärr gått förlorat under åren som gått, men å den andra sidan så kan jag erkänna att jag inte till övers använt så mycket av de ”grå” så finns det nog tillräckligt kvar för att hjälpa mig att hantera de enkla problem och svårigheter jag ställs inför.

Detta om detta!

Idag var vår första dag hemma efter vår sejour i Stockholm (längtar redan tillbaka till storstan….men det går nog så sakteliga över när jag väl vant mig vid knotten). Har målat garage utbyggnaden och har även, med god hjälp av frugan, under kort tid plockat ca 10 liter lingon (jag plockade 3, hon 7), men mer skall det bli.

Älgjakten började igår så jag hörde ett och annat skott på håll. Jag vet att jag skall vara försiktig när jag kryper omkring i lingonriset under denna älgjakts tid, för man vet aldrig, plötsligt kan någon skumögd skytt uppmärksamma en rörelse bland träden och slänga iväg ett skott på vinst och förlust.

Jag vill gärna tro att majoriteten bland jägarna har så pass kontroll på sig själva att de kan skilja på mig och en älg och hitintills har detta antagande besannats, vi har klarat oss.

Får mig att tänka på historien från Småland där två tyskar var inbjudna att jaga älg. Båda hade fått en postering vid en åker. Tidigt på morgonen den första älgjakts dagen tog en bonde ut sin traktor och körde ut på sagda åker som vid denna tidiga timme var höljt i dimma. De båda tyskarna hade intagit sin postering när den ene spanandes ut i dimman tyckte sig se ett föremål som rörde sig ute på åkern. Han siktade och sköt. Skottet träffade traktorn och bonden hoppade livrädd ut och sprang det fortaste han kunde iväg från traktorn. Detta uppmärksammades genast av skyttens kamrat som skrek. ”Skjut kalven också!”.

Jo, så kan det också gå. Lev väl i älgjaktstid.

Lasse