Le Mans ... så här på kvällskvisten, sittande på Hotell Toppen i Storuman kommer jag osökt att tänka på detta klassiska långlopp för sportbilar när jag för andra helgen i rad rattar Skodan de 100 milen från Tystnaden till Ljungdalen. Andra helgen som sagt. Långåkandet inleddes på fredag i förra veckan då jag som bilförare och Irene som kartläsare körde de 100 milen till Ljungdalen i Härjedalen. Vid hemkomsten på söndag eftermiddag samma vecka kunde vi notera att vi kört en sträcka på 200 mil ToR. I dag inledde vi samma tur, nu något avkortad för vi vänder åter hemåt  i Åsarna, men det blir i alla fall ca 180 mil ToR när vi har landat i Tystnaden på söndag.

Vad är nu detta för stolleprov kanske någon kan tycka? Jo, vid första turen hämtade vi barnbarnet Esther (7 år) som har gästat oss i Tystnaden under sex dagar. Vid den andra turen byter vi barnbarn i Åsarna. Nu är det storebror Jacksons (9 år) tur att fr.o.m på söndag och under sex dagar gästa oss. På fredag i nästa vecka styr vi kosan till Uppsala för att välbehållen avlämna honom till sin moder. Alltså ytterligare en lång bilresa.  

Vän av ordning och social distansering kan rynka betänkligt på ögonbrynen åt detta risktagande då vi "by definition" tillhör riskgruppen. Jovisst kan det vara så. Men vi har vidtagit alla försiktighetsregler man kan tänka sig så vi känner oss komfortabla med arrangemanget.

Så tillbaka till rubriceringen, för liknelsen med Le Mans haltar betänkligt det är jag fullt medveten om. Le Mans körs i 24 timmar av tre förare och där gäller att tillryggalägga en så lång sträcka som möjligt. Vinnarekipaget tillryggalade i fjol en sträcka på ca. 524 mil d.v.s ca. 174 mil/förare/i genomsnitt 8 timmar och då hade varje förare en genomsnittshastighet på 218 km/tim. Men å den andra sidan kör de på en oval välpreparerad bana. Jag har att ratta Skodan på slingriga grusvägar, genom vägarbeten, hastighetsbegränsningar, genom samhällen men ystra och trafikomogna medborgare, oberäkneliga vilda och tama djur och en kartläsare som samtidigt fungerar som broms.

Nåväl alltid en tröst för ett lättröstat sinne.

Ha det gott,

Lasse