Man kan ju alltid längta till Lainioälvens öppna vatten och regn (vilket är det mer vanliga väderleksvädret under somrarna) så här i midvintertid....fast det dröjer förstås ett halvår eller så. Här på Platån är det barmark och halvklart och det enda gemensamma med läget på solsidan är att årstiden är den samma. Men inte är det på dessa mer sydliga breddgrader vinter, som jag gärna vill uppleva den.....så jag får stilla min längtan med att bläddra i fotoalbumet från den sistlidna sommaren.