Jag är uppvuxen i Kiruna men numera bosatt i Lainio och Saltsjöbaden. Kiruna som är Sveriges nordligaste stad, med en järnmalmsgruva där malm har brutits sedan början av 1900-talet är idag världens största och modernaste underjordsgruva. 


Kiruna övergick från municipalsamhälle till stad 1946 och är m.a.o en ung stad där gruvbrytningen fortfarande utgör den huvudsakliga verksamheten men där även rymdverksamhet som startade under senare hälft av 1960-talet har utvecklats till att bli en av världens största raket och markstationsverksamheter för civilt ändamål. 


Jag gick 8 årig folkskola (grundskolan infördes året efter jag gått ut åttonde klass) för att därefter fortsätta på Kiruna praktiska yrkesskola (KPU) där jag utbildade mig till elektriker. Mitt pluggande fortsatte på Tekniska gymnasiet där jag utbildade mig till gymnasieingenjör inom det elkrafttekniska området. Under min militärtjänst som påbörjades efter avslutad ingenjörsexamen läste jag på distans 40 poäng i sociologi och statistik och fortsatte efter avslutat militärtjänst att på heltid plugga vid Umeå universitet för att 1973 ta min filosofie kandidatexamen i matematik och numerisk analys. Jag arbetade periodvis under åren av pluggande och militärtjänst som skiftelektriker vid Tuoluvaara gruvaktiebolag (TGA).


Det föll sig naturligt för mig att efter min examen från Umeå universitet och under några år söka min försörjning vid det statliga gruvföretaget LKAB i Kiruna för att därefter anställas vid det statliga Swedish Space Corporation (SSC) som bar huvudansvaret för den Svenska rymdverksamheten.

 

Jag pensionerades våren 2015 efter 37 år i chefs- och rådgivande befattningar vid "SSC" för att under hösten samma år debutera med romanen ”Pojken i bäcken” som är första delen i trilogin "Berättelsen om Johan". Därefter har jag släppt följande romaner:

 • ”Kvinnan på stigen” som påbörjades vid årsskiftet 2015/2016 och släpptes på bokmässan i Göteborg hösten 2016 är en uppföljare till debutromanen men kan även läsas som en fristående roman.
 • "Mannen på väg" som påbörjades vid årsskiftet 2016/2017 och som släpptes på bokmässan i Göteborg hösten 2017 är sista och avslutande delen i trilogin "Berättelsen om Johan".
 • "De försvunna" påbörjades vid årsskiftet 2017/2018 och som släpptes under bokmässan i Göteborg hösten 2018 är en fristående roman som handlar om en fyraårig flicka och en gammal gummas försvinnande i Lainios skog- och myrrika marker. 


37 år i chefs- och rådgivande befattningar har gett mig en god kännedom om problem som uppstår i samarbetet människor emellan. Hur personalens mående på arbetsplatsen och tillit till sin ledning är viktigt för att organisationen ska fungera på ett effektivt sätt. Likaväl som betydelsen av chefers och ledares förmåga att leda personal och förmedla information. 


Ett, inte alltför ovanligt problem vi ofta drar oss för  att konfrontera är alkoholproblem på arbetsplatsen. Hur jag som medarbetare och chef bör uppträda. Jag har själv stor personlig erfarenhet och kan förmedla råd gällande prevention.


Jag föreläser gärna på arbetsplatser och skolor om vilken betydelse barndomen har i en persons fortsatta vuxenliv, i familjeliv och arbete.
Föreläsningarna bygger på mina böcker "Pojken i bäcken", "Kvinnan på stigen" och "Mannen på väg"som är självupplevda och beskriver en pojkes väg genom sin uppväxt i en dysfunktionell familj och vidare in i vuxenlivet, de problem han där stöter på och hur han hanterar dessa. Läs gärna mer om böckerna under rubriken: Utgivna böcker.

Förutom ovan nämnda så föreläser jag även om mitt skrivande och min skrivprocess som kan verka som inspiration och en första inkörsport för personer som själv gärna vill "fatta pennan" men ännu inte har fattat mod att ta detta steg.

Givetvis kan mina föreläsningar "skräddarsys" till vad ni vill att jag ska förmedla inom ramen för ovan nämnda.

Gå gärna in under fliken "Presentation" i sidopanelen till bloggen där ni kan få en uppfattning om min bakgrund.

Et axplock av föreläsningar för organisationer/föreningar:
 • PeachaKucha i Kiruna
 • Rotary i Kiruna
 • Kyrkans frukostmöte i Vittangi
 • Kiruna Stadsbibliotek
 • Luleå Stadsbibliotek
 • LKAB i Kiruna
 • Studieförbundet Vuxenskolan i Kiruna
 • Bokmässan i Kiruna
 • Bokmässan i Göteborg
 • Bokglädje i Luleå
Jag har har signerat mina böcker på ett flertal platser i Norrbotten, Stockholmsregionen och under de tre bokmässor jag besökt i Kiruna och Göteborg (Bok&Biblioteksmässan). Förutom detta har jag varit ledare för tre skrivkurser i Kiruna i Vuxenskolans regi.


Verkar det intressant så kontakta mig gärna så får vi prata vidare.

Ni når mig på:
 • Lämna ett meddelande i kommentarsfältet
 • Mail: larsalm.alm@gmail.com
 • Mobil: 070 655 2068
 • Messanger-FB