Ett vishetens berg. Vad är det? Är det ett berg av klokskap och vishet måhända….eller… är det kanske ett  imaginärt berg där varje steg upp mot toppen också är ett steg i min utveckling mot större vishet.

Få se nu, det kan verka förvillande eller så är det jag som har svårt att beskriva vad jag menar så därför skall jag försöka förklara.

Tänk er ett högt berg som är omgiven av skog och där toppen knappt kan ses. När jag står vid bergets fot så har jag givetvis dålig överblick….”jag ser inte skogen för bara träden” kan det heta vilket även skulle kunna spegla var jag står i min egen utvecklig mot ökad visdom. Jag har ingen överblick, jag vet inte vad som finns där bortom trädet och vad som finns att ta hänsyn till ännu längre bort. Jag fortsätter förhoppningsvis att ta steg, låt vara myrsteg men ändå, uppför berget för min strävan är att få större överblick och bli klokare. För varje år och steg jag tar i min andliga utveckling så får jag bättre och bättre överblick, men jag lär aldrig nå toppen. Till toppen nådde nog bara Jesus och Mohammed. Dalai Lama, Moder Teresa och säkert ytterligare några når också högt upp. Alla kloka gummor och gubbar kom också långt upp på berget, men vart har dom tagit vägen? Sitter väl troligast på något äldreboende där ingen överhuvudtaget lyssnar till dom. Tänk vad mycket klokskap de skulle förmedla bara vi tog oss tid att lyssna.

Veckan som snart är till ända har inneburit en ökad arbetsinsats för min del och fortsättningen innebär ingen förändring som jag ser det. Nåväl jag har själv valt att jobba heltid med ett betydligt ökat ansvar och faktum är att med ökad ålder (har hunnit en liten bit upp på berget) så har min livserfarenheten ökat vilket väsentligen bidrar till att jag idag gör mindre och får pss mer gjort…Paradoxalt så det förslår, fast helt sant!

Idag plogade jag på älvens is undan den snö som föll igår och därefter spolade vi åter vatten på isen och satte ut granruskor för att markera körbanan. Is tjockleken varierar mellan 35-45 cm och nu öppnar vi isvägen för trafik upp t.o.m 2 ton (35cm klarar i och för sig drygt 3 ton, men vi har lagt på en marginal). Jag kommer jobba större delen av veckan som kommer på Esrange så svåger Svante får ensam fortsätta spolandet upp till 80 cm vilket räcker för att plogbilen skall ta sig över.

Rosetta!! Jo ni har säker läst, sett och hört om detta fantastiska äventyr och jag känner en viss stolthet att ha varit med och upprättat det avtal som innebar att vi från en av våra sydliga stationer (på Hawaii) i vårt stationsnätverk (PrioraNet) assisterade uppsändningen av denna fantastiska satellit. Jag trodde aldrig att jag 10 år senare åter skulle få stifta bekantskap med denna gynnare.

Två veckor kvar till första advent och ljuvlig julmusik med kören i Vittangi kyrka, Det ser jag fram mot.

Lasse

 

 

Här bor han dvs på solsidan i Lainio och ingen annanstans

 

Solen har svårt att tränga igenom det dis som ligger över älven

Nu är isvägen över älven öppnad för 2 tons traffik.........om nu isen håller?