Kallt -25, men vackert. Skidspåret genom skog och över myr börjar på brotrappan ... bekvämt så det förslår.

"Men strunt är strunt och snus är snus, om ock i gyllene dosor, och rosor i ett sprucket krus är ändå alltid rosor". 

Vad får mig att tänka på sista strofen i Gustavs Frödings dikt "Idealism och realism" kan man undra. Jo det kan vara så att utan-på-verkat borde vara av föga betydelse, det vill jag i alla fall gärna tänka. Men, det kan vara svårt i dessa tider av jämförelser och ständig konkurrens oss människor emellan.

Med denna, i Lainios Tystnad, korta filosofiska betraktelse lämna jag ämnet. Vi, d.v.s. Irene och undertecknad har nu planerna klara för vår kommande vistelse på Platån. Vi lämnar den sköna Tystnaden onsdagen 22:a februari för att med spårbunden transport ta oss till huvudstaden med slutmålet Platån. Där ska vi fröjdas med dotter, svärson, barnbarn, Sven-Bertil Taube🎶. Vi ska även övernatta på hotell och äta god middag ... varför denna lyx? Jo Irene fyller år😀🎂❤️ Förhoppningsvis får vi på Platån även träffa husgrannen Åsa ... om hon är hemkommen från de sydligare nejderna ... för att inte glömma hennes hund Elsa och övriga husgrannar. Allt detta ser vi fram emot.

Återresan till Tystnaden sker 3:e mars och vi sänder en vädjan till väderguden att inte låta det snöa i Lainio trakten under vår bortavaro.

Under den senaste veckan har takskottning varit huvudsysselsättningen. Taken har befriats från stora mängder hårt packad snö. 

Jag har fått en  förfrågan av Studieförbundet Vuxenskolan i Kiruna att leda en skrivarcirkel, vilket jag tackat ja till. En första introduktionsträff kommer att hållas torsdagen den 16:e februari i Vuxenskolans lokaler i Kiruna och vi hoppas att det blir en hygglig anslutning. Jag vet att många är intresserade av att skriva ... Lust och tålamod är nog det mest väsentliga ... även om lusten inte alltid infinner sig direkt när vi sitter hukade över det tomma papperet så kommer den, bara vi tålmodigt ger den tid. 

Slutligen är jag nu lyckligt lottad som har tre kvinnor som läser mitt råmanus till den tredje och avslutande delen i berättelsen om Johan. För mig är det värdefullt att få feed-back under skrivandets gång för att manuset ska bli så "tvättat" som möjligt innan korrekturläsningen med Eva-Karin tar vid.

Vi hörs,

Lasse