Åter i vedskogen, men denna gång betydligt lättare än vedarbetet under den gångna vårvintern. Fick av vännen Birger, som just nu röjer i sin skog, erbjudandet att ta all björk han fäller och som jag anser vara värt att elda med. Sagt och gjort, iväg till skogs och hitintills har jag kvistat och dragit ihop ett antal björkhögar. Allt som allt ca. 2,5 kubik. Idag blev jag dessutom uppvaktad med kaffe och smörgås av frugan som cyklade de 5 km som krävdes för att ta sig till mig......dessutom, medan jag fortsatte att kvista plockade hon 4 kg hjortron på en närliggande myr....inte illa i dessa dagar.